สส.พรรคประชาชาติ แถลงการณ์ ประเด็นปาเลสไตน์-อิสราเอล

0
218

แถลงการณ์พรรคประชาชาติ ที่รัฐสภา ช่วงบ่ายวันนี้

เรื่อง เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
พรรคประชาชาติ ขอแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของชาวไทยที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และขอให้รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการในการปกป้องให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนชาวไทยที่ถูกจับกุมตัวและบางส่วนที่ยังอยู่ในพื้นที่การปะทะอย่างเร่งด่วน
พรรคประชาชาติ ขอเป็นกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้รอดพ้นภัยอันตรายจากสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นและพรรคประชาชาติ ขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวที่สูญเสียญาติพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายจากความรุนแรง และขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงและการสู้รบกัน และ
มีความจำเป็นที่จะต้องหันหน้าเข้ามาเจรจากันเพื่อคืนความสงบให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์
พรรคประชาชาติ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรักษาความเป็นกลางทางการเมืองร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ เพราะความขัดแย้งนี้มีความซับซ้อน มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ชาวยิว คริสต์และมุสลิมทั่วภูมิภาค ทั้งนี้ พรรคประชาชาติสนับสนุนการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อความจำเป็นในการช่วยเหลือ แรงงาน และนักศึกษา รวมตลอดถึงประชาชนชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีความปลอดภัยและให้ได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในสถานการณ์เฉพาะหน้าในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด
พรรคประชาชาติ มีความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นพรรคประชาชาติ ขอวิงวอนให้ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นได้ยุติลงโดยเร็วและนำสันติภาพและความสงบสุขมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเร็ววันต่อไป

พรรคประชาชาติ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖