บันทึกประวัติศาสตร์ ครบรอบ 93 ปี ร.7 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ปัตตานี

0
877

๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ เมืองปัตตานี โดยในคราวนั้นมีนักดาราศาสตร์ต่างชาติมาขอตั้งค่ายสำรวจอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ๒ ค่าย คือ
๑. ค่ายดาราศาสตร์ของอังกฤษ ตั้งอยู่บริเวณใกล้จวนสมุหเทศภิบาล ปัจจุบันเป็นพื้นที่ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ. ปัตตานี
๒. ค่ายดาราศาสตร์ของเยอรมัน ตั้งอยู่ที่ควนบู บ้านโคกโพธิ์ อ.มะกรูด (ในขณะนั้น) จ.ปัตตานี (บริเวณเนินเขาหลังที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ในปัจจุบันนี้)

ทั้งนี้กำหนดการในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๗๒ นั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงเยี่ยมค่ายดาราศาสตร์เยอรมันที่บ้านโคกโพธิ์ ซึ่งนี่ถือเป็นปฐมบทที่ในกาลต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๒ จึงได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอมะกรูดจาก ต.มะกรูด (ปัจจุบันคือพื้นที่โรงเรียนบ้านนาเกตุ) มายัง ต.โคกโพธิ์ พร้อมเปลี่ยนชื่อ อำเภอเป็น อำเภอโคกโพธิ์ ตามสถานที่ตั้งมาถึงทุกวันนี้

เนื่องด้วยอาคารที่ก่อสร้างค่ายดาราศาสตร์ของเยอรมันในครั้งนั้นมีหลายหลังที่ยังสมบูรณ์ใช้การได้ดี และเป็นบริเวณที่ใกล้กับสถานีรถไฟโคกโพธิ์ ทำให้มีความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับพสกนิกรชาวโคกโพธิ์ต่างมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมายังท้องที่แห่งนี้ในครานั้น ทางการจึงพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการย้ายที่ว่าการอำเภอมา ณ บ้านโคกโพธิ์แห่งนี้
ปัจจุบันอนุสรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคานั้นครั้งนั้น ยังคงเหลือพลับพลาที่ประทับ เป็นศาลาหน้าจั่วอยู่ ๑ หลัง และตราประจำโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ ที่มีรูปสุริยุปราคาสอดแทรกอยู่ด้วยอันเป็นสัญลักษณ์ในการเสด็จมาคราวนั้น
อนึ่งขณะที่เกิดสุริยุปราคาจริงในวันที่ ๙ พฤษภาคมนั้น ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตร ณ ค่ายดาราศาสตร์ของอังกฤษ ในเมืองปัตตานี ด้วยเป็นคณะที่ส่งหนังสือทูลเชิญเสด็จมาก่อน

ภาพพลับพลาที่ประทับณ ปัจจุบัน

(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตีพิมพ์ลงในหนังสือ สมบัติปัตตานี ๒๕๕๗ เอกนก นาวิกมูล บรรณาธิการ)