สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ จนท. จ.ปัตตานี(ชมคลิป)

0
714

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญ ให้กำลังใจ  พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มี.ค.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยเริ่มจากมอบสิ่งของพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จำนวน 425 ชุด มอบสิ่งของพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จำนวน 343 ชุด

มอบสิ่งของพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่นอำเภอไม้แก่น จำนวน 301 ชุด มอบสิ่งของพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จำนวน 302 ชุด และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน จำนวน 325 ชุด

ณ ทุกจุดที่จัดให้มีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กกล่าวถึงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ เสียสละกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อย่างอย่างเป็นปกติและมีความสุข ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่า รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี