แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมชุมชน “คนกับป่า “ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0
1050

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการป่าชุมชนบ้านต้นตาล ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4  และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการป่าชุมชนบ้านต้นตาล ของสมาชิก ที่บ้านต้นตาล หมู่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  โดย มี นายมะซี มะเกซง ประธานป่าชุมชนบ้านต้นตาล และสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านต้นตาล   ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากจิตสำนึกร่วมกันของชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อรักษาผืนป่า โดยได้รับอนุญาตให้ทำป่าชุมชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 173 ไร่ ซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงการใช้ชีวิตของคนกับป่า นับเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าที่ขับเคลื่อนโดยประชาชนอย่างแท้จริง

พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จากการมาเยี่ยมชม ป่าชุมชนบ้านต้นตาลได้เห็นถึงความตั้งใจของสมาชิกในการริเริ่มอนุรักษ์ป่า และทำมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เสริม ซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบในการฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือโครงการดีๆเช่นนี้ให้กับชุมชนเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความมั่นคง

ด้าน นายมะซี มะเกซง ประธานป่าชุมชนบ้านต้นตาล กล่าวว่า สำหรับป่าชุมชนบ้านต้นตาลเกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ต้องการฟื้นฟูสภาพป่าจากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้างเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน และเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสมดุลโดยวิธีการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนในแนวทางของวรรณศาสตร์ชุมชน

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในรูปแบบวรรณะเกษตรและโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้มีความรักและห่วง แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป่าชุมชนดีเด่นด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”ประจำปี 2558  และรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป่าชุมชน ด้าน “สตรีอาสา พัฒนาป่าชุมชน” ประจำปี 2559 และในอนาคตมีแผนการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมปลูกป่า