รมช.ศึกษา มั่นใจความพร้อมงาน ชุมนุม “ลูกเสือชายแดนใต้และ 7 ประเทศอาเซียน” พร้อมจัดยิ่งใหญ่ที่ ปัตตานี (ชมคลิป)

0
463

รมช.ศึกษา มั่นใจความพร้อมงาน “ลูกเสือชายแดนใต้และ 7 ประเทศอาเซียน” พร้อมจัดยิ่งใหญ่ที่ ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี พล.ต.ต.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จ.ปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ชื่อว่า “งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีลูกเสือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และจากประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่ กัมพูชา  ภูฐาน เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนิเชีย  มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี  ภายใต้คำขวัญ  “ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน”   ครั้งที่ 13 โดยจะมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือ  ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดี    มีจิตอาสา รวมพลัง  รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุข โดยมีฐานกิจกรรม  8 กิจกรรม ล้วนแล้วแต่เป็นฐานกิจกรรมที่ฝึกประสบการณ์การดำรงชีพในการอยู่ค่ายพักแรม  ฝึกความอดทน  ผู้ร่วมชุมนุมลูกเสือจะได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนร่วมค่ายที่มาจากต่างพื้นที่และร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดความสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยคาดหวังให้กิจกรรมลูกเสือจะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศต่อไป

การประชุมในวันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้าน มีความคืบหน้าเป็นที่หน้าพอใจ การดำเนินการในทุกด้านได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายได้ช่วยกันสร้างการรับรู้สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง อย่างกว้างขวาง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งในประเทศและประเทศอาเซียน

“จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่มีอัตลักษณ์และบริบทไม่เหมือนภาคอื่น นับเป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยมี  การบูรณาการงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ไม่เฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ (ร้านธงฟ้าราคาประหยัด) และการแสดงสินค้า OTOP กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การแสดงจากหน่วยงานทางการทหาร  การแสดงยุทธกีฬาของหน่วยงานต่างๆ”

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น