โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม

0
838

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ์ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์สามศาสนา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการมีส่วนรวมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของเยาวชนทั้งสามศาสนาคือ พุทธ คริสต์และอิสลาม ได้มาพบปะพูดคุยและมีส่วนรวมในกิจกรรมต่าง

และทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ในฐานะเจ้าภาพของงานนี้ได้เชิญผู้แทนของศาสนาต่าง ๆ อาทิเช่น อาจารย์นิมุ มะกาเจ ผู้แทนจากศาสนาอิสลาม พระมหาโฆษิต สะพานทอง ผู้แทนจากศาสนาพุทธ และ ด็อกเตอร์จิราภัทร ไตรเอกภาพ ผู้แทนจากศาสนาคริสต์ มาร่วมเสนากันในหัวข้อ หลักศาสนากับการนำไปใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

นอกเหนือจากนั้นมีการให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ ชี้แจงรายละเอียดการเรียนรู้แบ่งเป็นฐานต่างๆ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดขึ้นทุกปี

ภาพ / ข่าว  สมภพ สุภนรานนท์ @ชายแดนใต้ จ.ยะลา