ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ (ชมคลิป)

0
1380

ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นาวาเอก อธิสพล สังขรัตน์

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับ

ซึ่งการลงพื้นที่ชายแดนใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

จากนั้น คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกลุ่มเลี้ยงโคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านกระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อปรับปรุงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน มั่นคงในอาชีพและรายได้ต่อไป.

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส