รมช.ศึกษาๆพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เร่งผลักดันนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนในพื้นที่5 จังหวัด ระบบข้อมูลใหม่ Big data

0
668

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ /หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เร่งผลักดันนักธุรกิจ ภาคอื่นๆทั้งในและต่างประเทศเข้าลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจผู้ประกอบการ ที่สนใจลงปักหลักลงทุนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและอีก4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยว่าจากการจัดตั้งศูนย์บริการลงทุน และประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา โดยตั้งศูนย์ภายในศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ภายหลังจัดตั้งได้มากกว่า 1 เดือน ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีนักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 5 บริษัท แล้ว ที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนนี้มาแล้ว5ราย จากภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้ประกอบปารรายหนึ่งสนใจจะนำผลไม้ตามฤดูกาล ไปจำหน่ายยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

และรายอื่นๆเช่นมีการติดตั้งสำนักงานบริการ GPS ระบบคมนาคมติดตามรถบรรทุกรถโดยสารและระบบอื่นๆ

ทั้งนี้ ดร.สมนึก เกตุสิงห์สร้อย ผู้นำเข้าแอปเปื้ล จากประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ยินดีมากที่ได้ลงมาในพื้นที่ การให้บริการจากทางราชการเช่นนี้จะให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมากเพราะมีที่ปรึกษาเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จะทำให้เกิดอัตราการจ้างงาน เกิดการดำเนินการธุรกิจและมีส่วนสร้างเศรษฐกิจให้แก่  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

สุกรี มะดากะกุล บก.@ชายแดนใต้