งานลานวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทยและเรียนรู้พหุวัฒนธรรม สร้างความตื่นตัว มีชิวิตชีวา เสริมสร้างเอกลักษณ์

0
1625

ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิด งานลานวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พล.ต.ต.มนัส ศิษมัต ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

ซึ่งการจัดงานลานวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ ประชาชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาค้าขายต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นการสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมอีกด้วย     ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

1. ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส 2. นิทรรศการอวดเก่า นิทรรศการโชว์อดีตภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง        มือนารอ 3. การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน 4. การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พืชผักพื้นบ้าน ต้นไม้ดอกไม้ประดับ  ผลิตภัณฑ์ช่างทำมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 ร้าน  5. นิทรรศการและกิจกรรมวาดภาพระบายสีศิลปะหน้ากากอาเซียนสำหรับเยาวชน 6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย  สำหรับการจัดงาน ลานวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กิจกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561นี้

นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าว่า การจัดงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย” ครั้งนี้ นับว่าเป็นการดีอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรม โดยการเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาสให้ประชาชนได้เข้าชม ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ และประชาชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาค้าขายต่อยอด ยกระดับการค้าขายในชุมชน อันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป อีกทั้งในบริเวณงานยังมีกิจกรรมต่างๆ      อีกมากมายที่พี่น้องประชาชนมาเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้ ความบันเทิงและสามารถเลือกซื้ออาหาร ผลไม้ ขนม พืชผัก ของใช้จักสาน เสื้อผ้าได้หลากหลายตามความต้องการอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าวแวดาโอะ หะไรบก.@ชายแดนใต้นราธิวาส /ภาพอับดุลฮานาน มาหะมะ