สสจ.นราธิวาส เข้าสู่ประชาชนค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน

0
135

สสจ.นราธิวาส และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอระแงะ จัดงานสัปดาห์ราชประชาสมาสัยค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ยังตกค้างเข้ารับการรักษา

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอระแงะ ร่วมจัดงานสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ภายใต้คำขวัญ ประชาร่วมใจลดการตีตรา นำพาสู่สังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชน เพื่อกำจัดโรคเรื้อนให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง โดยกระตุ้นให้ หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน เฝ้าสังเกตสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนของตน หากพบอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อน คือ ผิวหนังเป็นวงด่าง มีอาการชา หรือผิวหนังเป็นผื่น ตุ่มนูนแดง  ไม่เจ็บ ไม่คัน ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ      สำหรับสถานการณ์โรคเรื้อนในจังหวัดนราธิวาส ยังพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับอำเภอระแงะ พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 20 ราย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และในปี 2560 พบ ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 3 ราย

ภาพ/ข่าวแวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น