ปี 61 “กล้อง CCTV ทุกตัว” ในชายแดนใต้ต้องใช้การได้ !!!

0
753

ปี 61 “กล้อง CCTV ทุกตัว” ในชายแดนใต้ต้องใช้การได้

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องประชุม1 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และติดตามความก้าวหน้า ศูนย์ CCTV ประจำจังหวัด พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2561 คือ จะต้องทำให้กล้อง CCTV ทุกตัวใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการเฝ้าตรวจ แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ แทนที่จะรอจนเกิดเหตุร้ายแล้วจึงตรวจสอบหาตัวคนร้ายในภายหลัง จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์วิกฤติ รวมทั้งบูรณาการให้เป็นระบบหนึ่งเดียวกับกล้อง CCTV ของโรงเรียน ร้านทอง ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส โรงงาน และบริษัทเอกชน เชื่อมโยงเข้ากับศูนย์อำเภอ/ ศูนย์จังหวัด ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE

ทีมข่าว @ชายแดนใต้