มูลนิธิ Yee Modern Peace เปิดสาขาใหม่ฝึกสร้างเด็กสู่อาชีพทำผม

0
2709

มูลนิธิ ยีโมเดิร์น พีส สร้างมิติใหม่วงการออกแบบทรงผม  ร่วมขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพให้กับเด็กๆจังหวัดชายแดนภาคใต้

อจ. สะอารี จอแมมูนะ อจ.ช่างออกแบบทรงผมมืออาชีพ ตัดผมแต่งผมในสไตล์บูติคสไตล์ เปิดอบรมฝึกสอนอาชีพตัดผมให้กับเยาวชนผู้สนใจ โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาและมีฐานะยากจนให้ได้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง ได้พัฒนาศักยภาพและสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง โดยในครั้งนี้เปิดรับอบรมฟรีให้กับเยาวชน 20 คนในระยะเวลา 20 วัน เป็นอีกมิติหนึ่งของการสร้างอาชีพให้แก่วงการตัดผมในสไตล์บูติคสไตล์ที่กำลังได้รับความนิยม สำหรับชายแดนภาคใต้

อจ.สะอารี จอเมนูนะ ประธานมูลนิธิ Yee Modern Peace กล่าวว่า  ได้ตั้งเจตนารมณ์ ไว้นานแล้ว ตั้งใจถ่ายทอดความรุ้ความสามารถของเราให้คนรุ่นหลังต่อไปที่ผ่านมาไปจัดส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน มาตลอด จากระยะเวลาที่ผ่านประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 20 ปีและได้เปิดโรงเรียนสอนตัดผมมากว่า 15 ปีแล้ว ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการขับเคลื่อนองค์การภาคประชาสังคมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ทำให้มีโอกาสได้อบรมให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการต่อยอดเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สำคัญให้ เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและสามารถประกอบอาชีพด้วยตนเอง  แผนในอนาคตจะเปิดสาขาขยายให้ครอบคลุมทั้ง3 จังหวัดให้ได้ครับขอเชิญน้องๆที่ตั้งใจสนใจที่ยังไม่มีอาชีพมาฝึกมาเรียนได้เลยครับ