สตูล-เกษตรกรโค่นยางปลูกพริกไทยอนาคตสดใสกว่า

0
2079

สตูล-เกษตรกรโค่นยางปลูกพริกไทยอนาคตสดใสกว่า
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.ควนกาหลง เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรเพื่อความอยู่รอดจากสภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยยอมโค่นต้นยางทิ้งเพื่อเก็บพริกไทยที่ปลูกแซมยางไว้แทน

นางสะอาง จินดานิล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่19/1 ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนได้ปลูกยางไว้และลูกสาวให้ทดลองปลูกพริกไทยแซมลงในสวนยาง โดยลงพริกไทยไป80 ต้น เมื่อพริกไทยเริ่มโต มองว่ายางพาราตกต่ำลงทุกปี จึงตัดสินใจโค่นยางพาราทิ้ง เนื้อที่ 1 ไร่เศษ และมาปลูกพริกไทยเพิ่มอีก220 ต้น รวมเป็น 300 ตน เป็นพริกไทยพันธุ์ซีลอนและสาลาวัค ซึ่งพันธุ์ซีลอนนั้นไว้สำหรับเก็บผลอ่อนขายและพันธุ์สาลาวัคใช้เก็บผลแก่ ทำเป็นพริกไทยแห้ง นางสะอางเล่าว่าเมื่อปลูกพริกไทยอายุ 6 เดือนก็จะเริ่มออกผล

แต่ก็ต้องเด็ดทิ้งเพราะต้องให้ผลผลิตได้เต็มที่พริกไทยสามารถเก็บได้ตอนอายุ 2 ปีขึ้นไป หากเก็บทำพริกไทยแห้งนั้นเก็บปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในสวนของตนนั้นเก็บทั้งพริกไทยอ่อนส่งขายและทำแห้ง 6เดือนที่ผ่านมาทำพริกไทยแห้งได้400 กว่าก.ก. และเก็บพริกไทยอ่อนส่งขายตามตลาดและร้านอาหารแล้วแต่มาสั่งครั้งละ5-10 ก.ก.โดยพริกไทยอ่อนมีเก็บขายได้ทุกวันขายก.ก.ละ 80 บาท ส่วนพริกไทยดำต้องนำมาลวกน้ำร้อนและตากแดดให้แห้งเป็นสีดำ พริกไทยดำขายก.ก.ละ170 บาท หากเป็นช่วงระยะเวลาราคาดีตกราคาก.ก.ละ 400 บาท

ส่วนการดูแลพริกไทยนั้นไม่ยาก เพียงแต่ไม่ให้โคนต้นรก หมั่นดูแลเรื่องของเชื้อรา ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยเดือนละ 2 ครั้ง แค่ไม่ให้เป็นเชื้อราเท่านั้น โดยพริกไทยนั้นตนถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งก่อนและแก่ ซึ่งปีนี้ลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็จะเป็นผู้หาตลาดเองซึ่งในจ.สตูลยังมีผู้ปลูกน้อยคาดว่าตลาดพริกไทยจะไปได้สวย ซึ่งตนและลูกมีเป้าหมายที่จะปลูกเพิ่มโดยเล็งพริกไทยอ่อนส่งตามร้านอาหารต่างๆในอ.ควนกาหลงและอำเภอใกล้เคียงหรือแม่ค้าตามตลาดเพราะพริกไทยอ่อนค่อนข้างหายาก ส่วนพริกไทยดำก็จะทำอย่างต่อเนื่องในอนาคตอาจตั้งกลุ่มผลิตพริกไทยขึ้นมาเพื่อป้อนตลาดเองได้ ซึ่งนอกจากปลูกพริกไทยขายแล้วยังขยายพันธุ์ชำกิ่งขายด้วย โดยจะขายต้นละ 40 บาท ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรหลายพื้นที่ให้ความสนใจสั่งพันธุ์พริกไทยเพื่อปลูกขาย ………

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สตูล