แม่ทัพภาค 4 มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ ให้แก่ราษฎรจิตอาสาประชารัฐ ญาลันนันบารู

0
496

แม่ทัพภาค 4  มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ ให้แก่ราษฎรจิตอาสาประชารัฐ ญาลันนันบารู
พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช  แม่ทัพภาค 4 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ราษฎรจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู  จากพื้นที่ 34 อำเภอ 129 ตำบล ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา  ที่ ห้องอบรม ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 พลตรีทวี เกิดสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  กล่าวว่า  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู  เมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จฯมาเยี่ยมราษฏรจิตอาสาญาลันนันบารู ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ทางศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

จึงได้รวบรวมความต้องการของราษฎรจิตอาสาฯ ที่มีความพร้อมและตั้งใจที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,011 ครัวเรือน  มีสมาชิกในครัวเรือนจะได้ประโยชน์ 23,652 คน โดยได้ประสานกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการส่วนพระองค์ ให้แก่ราษฎรจิตอาสาฯ นำไปดำเนินการเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้กับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ส่งมอบให้กับราษฎรจิตอาสาฯ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ จ.ยะลา