สนภ.4 นทพ.เยี่ยมสมาชิก “กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ”และมอบสิ่งของจำเป็น ของขวัญปีใหม่ 3 จ.ใต้

0
803

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยม มอบวัสดุ อุปกรณ์ และมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา

พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับมอบวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์โคและก้อนแร่ธาตุ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอก ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบ จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ห้วงปี ‭2558 – 2560‬ จัดตั้งกลุ่ม 66 กลุ่ม สมาชิก 1,๐๐๐ ราย รวมทั้งมีการแจกแม่พันธุ์โค แจกลูกโคเกิดจากการผสมเทียม และจัดตั้ง สหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสงขลา จำกัด ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 จากผลลัพธ์ ห้วงปี ‭2558 – 2560‬ ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายโค มูลค่า กว่า 17 ล้านบาท เป็นผลส่งให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขยายเวลาของโครงการอีก 3 ปี คือ ปี ‭2561 – 2563‬ จัดสมาชิกเพิ่มอีก จำนวน 1,000ราย โดยให้เพิ่มสมาชิกปี 2561 จำนวน 350 ราย

โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อนให้แก่ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ดังนี้ 1.ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดนราธิวาส จำนวน 24 กลุ่ม รวม 10 ราย 2.ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดยะลา จำนวน 6 กลุ่ม รวม 15 ราย 3.ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัด ปัตตานี จำนวน 22 กลุ่ม รวม 15 ราย 4.ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสงขลา จำนวน 14 กลุ่ม รวม 12 ราย และนอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ และ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่สมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโค อีกด้วย

นายสามารถ หวังสาอายุ 55 ปี สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค บ้านกระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เปิดเผยว่า โดยก่อนหน้านี้เป็นการเลี้ยงปล่อยไปตามธรรมชาติสะเปะสะปะแบบชาวบ้านทั่วไปและยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแต่อย่างใด และทางตัวแทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ได้เข้ามาแนะนำจึงเกิดความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิก โดยก่อนหน้านี้มีกลุ่มเดิมของชาวบ้านที่เขาได้มีการรวมตัวกัน และได้รับความช่วยเหลือจากกองบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อจะให้มีคุณภาพชีวิตที่กลุ่มเลี้ยงโคที่ไม่มีทิศทางจะไปไหนนั้นให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเลี้ยงโคที่ถูกวิธีตามแหล่งข้อมูลของทางหน่วยบัญชาการททหารพัฒนาจะได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

และเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการเลี้ยงโคมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งขาวบ้านในพื้นที่เองก็มีอาชีพเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นการเลี้ยงโคแบบเดิมๆและมีมูลค่าน้อย และต่อมาเมื่อทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องลูกผสมก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยในอดีตที่ผ่านมานั้นชาวบ้านจะเลี้ยงพันธ์พื้นเมืองแบบเดิมๆซึ่งทำให้มีรายได้น้อยและโตช้า และเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น และเมื่อทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งพนักงานผสมเทียมเข้ามาดูแลรวมทั้งได้สนับสนุนพันธ์โคต่างๆแล้ว ทำให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งทางชาวบ้านในพื้นที่ต้องขอขอบพระคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพนักงานผสมเทียม เวชภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการดูแลในเรื่องของการฉีดยารักษาโรค

ด้าน นายมะเส็น เกาะแกะ สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค บ้านกระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา กล่าวว่า ได้ทำการเลี้ยงโคมานานกว่า 6 ปี แล้ว และได้มาเป็นสมาชิกร่วม 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และหลังจากที่ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มาดูแลก็รู้สึกสบายใจและสร้างอาคารต่างๆให้รวมถึงการดูแลในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ เกลือแร่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้เพื่อสร้างความภาพชีวิตให้กับชาวบ้านและอยากให้ดูแลโครงการนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นตลอดไป

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้อจ.นราธิวาส