เลี้ยงกุ้งฝอย แค่อาชีพเสริม ส่งจำหน่ายทั่ว ประเทศ ปัจจุบันรายได้ดี

0
2169

เลี้ยงกุ้งฝอย แค่อาชีพเสริม ส่งจำหน่ายทั่ว ประเทศ ปัจจุบันรายได้ดี

ที่บ้านเลขที่ 41/13 ม.7 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนายสัญชัย  มัดดา  เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จ.ยะลา แล้วยังทำอาชีพเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริมรายได้หลักหมื่นบาท ต่อเดือน ต้นทุนไม่สูง ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ หนึ่งเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสัญชัย  มัดดา  เปิดเผยว่าถ้าเกษตรกรสนใจจะเลี้ยงกุ้งฝอยอันดับแรกจะต้องเตรียมบ่อในพื้นที่ที่มีพื้นที่ว่างรอบบริเวณบ้าน จากนั้นจัดการใส่น้ำลงไปในบ่อขนาดความกว้างพอเหมาะไม่ว่าจะเป็นบ่อกลม บ่อโฟม บ่อพลาสติกในส่วนของตนเองนั้นจะเป็นบ่อปูน ทำหลังคาปิดบังแดด ต้องมีการปรับสภาพพื้นให้เรียบ อัดพื้นให้แน่นทำระบบน้ำเรียบร้อยแล้วควรแช่ปูนไว้สักสองอาทิตย์เพื่อให้หมดค่าความด่างของปูน หลังจากน้ำก็ปล่อยน้ำทิ้ง จากนั้นให้ใส่น้ำเปล่าอีกสองวันจากนั้นก็เริ่มที่จะปล่อยแม่พันธ์กุ้งได้เลย

นายสัญชัย ยังกล่าวว่า การใช้นำสามารถใช้น้ำทั้งน้ำบาดาลและน้ำประปา เนื่องจากกู้งฝอยจะไม่มีปัญหาเหมือนกับกุ้งชนิดอื่น เลี้ยงง่าย  ส่วนพันธ์กุ้งก็จะหาตามแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตามท้องนา บึง ซึ่งจะเป็นกุ้งนาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาเลี้ยง 6 เดือน ก็สามารถส่งจำหน่ายเป็นแม่พันธ์ได้ทันที แต่ถ้าเป็นกุ้งที่นำไปบริโภค ระยะเวลา 3เดือน ก็สามารถส่งขายได้และนำไปประกอบอาหารได้ สำหรับอาหารกุ้งจะใช้ข้าวสวยที่หุงสุขแล้วนำมาใส่ในตะกร้าเล็กแล้วใส่ลงไปในน้ำ ใส่ผักตบชวา ผักบุ้ง ลอยอยู่ในน้ำเพื่อให้ให้กุ้งได้หลบ เพราะกุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีปอดเพื่อให้กุ้งได้ขึ้นมาหายใจ ใช้ทุนครั้งแรกประมาณ 3 พันบาทในการทำบ่อ

นายสัญชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยอดที่ลูกค้าสั่ง ที่ส่งไปขณะนี้มี จ.ภูเก็ต จ.ตรัง จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.สุพรรณบุรี จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช ส่งจำหน่ายในราคาตัวละ1 บาท ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องน้ำ ถ้ามีการควบคุมระบบน้ำไม่ดีจะทำให้บ่อน้ำเน่าเสียจะทำให้ตัวลูกพันธ์อาจจะตายได้ และยังมีปัญหาการขนส่งไปยังลูกค้า ขณะนี้มีแม่พันธ์อยู่เป็นหมื่นตัวแล้ว ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง เนื่องจากใน 3 จังหวัดภาคใต้การดูแลในเรื่องของการขนส่ง คอนข้างจะละเอียดจนเกินไป ทำให้การขนส่งไปยังภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ทำได้ยาก จะทำให้เสียโอกาสในการส่งแม่พันธ์ หากมีภาครัฐมาช่วยเหลือในเรื่องของการขนส่งจะทำให้เศรษฐกิจใน 3 จว.ดีขึ้นกว่านี้ หากลูกค้าสนใจสามารถติดตามในเพจชื่อ นาวา ฟาร์ม กุ้งฝอย หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0897329659 (บังมัด)

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ จ.ยะลา