เสวนา กริช ศาสตราวุธ

0
981

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมตามโครงการวิถีตานี :วิถีอาเซียน ประจำปี 2561

โดยในวันที่ 22 มกราคม 2561 จะจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปฐมบทแห่งกริช”ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เวลา 08.30 -10.00 น. มีการบรรยายและเสวนา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์และกำเนิดกริช” โดยนักวิชาการ ปราชญ์ และครูภูมิปัญญา โดยมี ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาร่วมเป็นวิทยากร

จากนั้นจะเป็นพิธีเปิด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน