สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0
266

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เนื่องในโอกาสปีใหม่

ที่​ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ​ จังหวัดนราธิวาส​ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก​ ไพบูลย์​  คุ้มฉายา​  องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เนื่องในโอกาสปีใหม่​  จำนวน​ 50​ ชุด  โดยมี พันเอก​ อิศรา​ จันทะกระยอม​ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และกำลังพลให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่​ที่มารับสิ่งของพระราชทานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยต่อ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมอบหมายให้องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเจ้าหน้าที่ที่มารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

โดย พลเอก​ ไพบูลย์​  คุ้มฉายา​ องคมนตรี​ ได้อัญเชิญกระแสพระราชดํารัส ความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงประชาชนคนไทย ทุกคน​ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย​ พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการ​ ทหาร​  ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ให้เน้นความมีระเบียบวินัย​ ความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจ​ มีจิตอาสา และความเสียสละซึ่งกันและกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร ทีมข่าวแอดชายแดนใต้ นราธิวาส