เจ้าอาวาสฟื้นฟูนาร้าง 20 ปี พลิกดินปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทได้ผลดีเกิดคาด

0
517

เจ้าอาวาสฟื้นฟูนาร้าง 20 ปี พลิกดินปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทได้ผลดีเกิดคาด

เจ้าอาวาสวัดนาทวี ผู้นำท้องถิ่นใน อ.นาทวี ฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมาเกือบ 20 ปีมาปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทไว้กินและขายสร้างรายได้นอกเหนือจากการทำอาชีพสวนยางพาราที่ราคาตกต่ำ

หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี จ.สงขลา ได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนาทวีให้ดีขึ้น โดยร่วมกับผู้น้ำท้องถิ่น ทั้งนายสุธี สังข์ทอง นายก อบต.นาหมอศรี นายสมเดช หวังแอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งแหลกลาง ต.นาหมอศรี และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียง หันมาร่วมกันพลิกฟื้นนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมานานเกือบ 20 ปี กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทเพื่อกินในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็แบ่งขายสร้างรายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพทำสวนยางเพียงอย่างเดียวและประสบปัญหาราคาตกต่ำในขณะนี้ และการฟื้นฟูนาร้างก็ใช้รถตักของวัดนาทวีและพระเณรเป็นคนขับรวมทั้งค่าใช้จ่ายนำมันทางวัดนาทวีก็ออกให้

นายสมเดช หวังแอ ผู้ใหญ่บ้าน บอกว่า ขณะนี้ชาวบ้านเริ่มมีการปลูกข้าวในพื้นที่นาร้าง ในฤดูการทำนาปรังโดยใช้ข้าวพันธุ์ชัยนาทซึ่งเหมาะกับพื้นที่ให้ผลผลิตสูง ไร่ละประมาณ 800 กิโลกรัม และมีชาวบ้านทยอยเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถพลิกฟื้นนาร้างมาปลูกข้าวเฉพาะพื้นที่หมู่ 3 ประมาณ 200 ไร่หรือกว่า 109 ครัวเรือนขณะเดียวกันทางอบต.นาหมอศรี จะสนับสนุนงบประมาณมาช่วยเหลือในเรื่องพันธุ์ข้าวและปุ๋ยเพื่อช่วยแบ่งเราภาระของชาวบ้าน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น