ชาวไม้แก่นจัดงานวันเด็กเป็นโซ่เชื่อมสายสัมพันธ์ชุมชน 2 วิถี

0
1171

วันที่ 14 มกราคม 2561 ที่วัดมหันตคาม ต บ้านใหญ่ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีมีการจัดงานวันเด็กพหุวัฒนธรรมชุมชน 2 วิถี พุทธมุสลิม เก่งดีเกฮูลู ปันจักสีลัตและมีการเล่นเกมแจกของรางวัลจับหางบัตรแต่ละชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ของอำเภอ ไม้แก่นและอำเภอใกล้เคียง

ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็ก ครั้งนี้เปิดวัดเป็นศูนย์กลางโดยมีพระอธิการภาณุพงศ์ภูริจิตโตเจ้าอาวาสวัดมหันตคาม  เป็นเจ้าภาพ   ซึ่งการจัดงานวันเด็กครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนพื้นที่ทั้งไทยพุทธและมุสลิม เป็นความร่วมมือในทุกภาคส่วนทั้งนี้ เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีมากๆ ก่อให้เกิดพลังความรักความสามัคคีทำให้พื้นที่นี้เกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น

เปิดวัดไทยไทยพุทธต้อนรับไทยมุสลิม จัดงานวันเด็ก 2 วิถีวัฒนธรรม อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในพื้นที่อำเภอไม้แก่น เป็นพื้นที่ ที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่วัดมหันตคาม ตำบลบ้านใหญ่ แห่งนี้ มีประชากรที่เป็นชาวไทยพุทธในปริมาณที่น้อย 300 ครัวเรือน โดยประมาณ และการจัดงานวันเด็กปีนี้ สามารถที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมรอบโลกกว่า 13 ชุมชนให้มาจัดงานที่วัดมหันตคามแห่งนี้

พระอธิการภาณุพงศ์ภูริจิตุโต เจ้าอาวาสวัดมหันตคาม อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า การจัดงานวันเด็กปีนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและหน่วยงานห้างร้านต่างๆมากมาย เพื่อส่งเสริม กิจกรรม ให้มีความน่าสนใจ สร้างความสุข ให้กับ เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยดึงพี่น้องชาวไทยมุสลิม มาร่วมกิจกรรมกว่าพันคน ทำให้เด็กๆและครอบครัวของชุมชนได้มีความสุขได้มีรอยยิ้ม ทำให้ชุมชนได้เกิดสันติสุขและในพื้นที่ของเราไม่ได้มีความหวาดระแวงต่อกัน การคิดนอกกรอบ ทำนอกแบบ  มีคำถามเยอะมาก ทำไมวัดจัดวันเด็กเป็นแบบพหุวัฒนธรรม ชุมชน 2 วิถี   พุทธ – มุสลิม  งานนี้ลึก ๆ คือการสร้างมวลชนเป็นเกราะป้องกันไทยพุทธในพื้นที่  เพื่อปลอดภัย ความสันติสุข  การทำงานในพื้นที่เสี่ยงต้องใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่สร้างความปลอดภัยในระยะยาวให้ชาวพุทธ มันเป็นงานการเมือง แต่ใช้วันเด็กเป็นโครงการนำ เท่านั้น  โดยมีของรางวัลเริ่มมีผู้บริจาคกันมาเรื่อย ๆ งานวันเด็กที่กำลังทำ มีเป้าหมายใหญ่มาก การมาแจกแค่ของรางวัลให้เด็ก ต้องมองให้ลึก ตีโจทย์ให้แตก ว่าอาตมากำลังทำอะไรอยู่มันเป็นงานเมืองในรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องทำในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้อยู่ในสถานการณ์ดีขึ้น  ถ้าเข้าก็ช่วยเหลือกันบ้างตามสมควร ก็จะเจริญพรขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น