ปัตตานี-ผอ.สนภ.4 นทพ.ให้กำลังใจ กลุ่มผู้เลี้ยงโค 3 จชต.และ มอบวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน

0
120
ปัตตานี-ผอ.สนภ.4 นทพ.ให้กำลังใจ กลุ่มผู้เลี้ยงโค 3 จชต.และ มอบวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน

ปัตตานี-ผอ.สนภ.4 นทพ.ให้กำลังใจ กลุ่มผู้เลี้ยงโค 3 จชต.และ มอบวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน 

วันนี้ 7 เมษายน 64 ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ ทั้งเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย พร้อมเป็นประธานมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ทั้ง 2 จังหวัด จำนวน 80 คน  อีกด้วย

พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่า ภารกิจในวันนี้เป็นการพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. พร้อม มอบวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อน ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการ ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. ให้มีอาชีพเสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารพัฒนาดำเนินการในโครงการหรือกิจการต่างๆอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลและประเมินผลได้ อีกทั้งได้ฝากให้สมาชิก ใน 3 จชต.ให้ความจริงจังเข้มแข็งและสามารถขยายกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สุงสุดและเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น