เรือนจำยะลา เบตง งดเยี่ยมชั่วคราว ป้องกันวางมาตรการเข้ม

0
13

ผบ.เรือนจำยะลา ยืนยัน ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการดูแลป้องกันโควิด 19 อย่างดี หลังมีประกาศ งดเยี่ยมผู้ต้องขังวันแรก
วันนี้ 5เม.ย. บรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางยะลา เป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังกรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งออกประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นเวลา 1 เดือน หลังพบการระบาดของโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเพียงแต่ประชาชนบางคนที่ยังไม่ทราบข่าวได้เดินทางมาเพื่อต้องการเยี่ยมญาติ โดยทางเจ้าหน้าที่ของเรือนจำได้มีการอธิบายและให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ขณะที่ นายรื่นเริง นุ่นสง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา เปิดเผยว่า เป็นตามที่กระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายในการป้องกันไม่ให้โรคโควิด 19 ติดต่อมายังเรือนจำ จึงต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน เฝ้าระวัง โควิด-19 โดยงดการเยี่ยมญาติช่องทางปกติชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5-18 เม.ย. 64 แต่จะเปิดให้เยี่ยมญาติได้ทางไลน์ สั่งซื้อของออนไลน์และฝากเงินทางธนาณัติ


ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา ระบุด้วยว่า ขณะนี้ทางเรือนจำยะลา ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีจำนวนกว่า 2 พันคนได้รับทราบข่าวเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก ก็เป็นห่วงพี่น้องผู้ต้องขังพร้อมได้ทำความเข้าใจกับญาติของผู้ต้องขังให้เข้าใจถึงมาตรการดังกล่าวด้วย และขอให้เขาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ
อย่างไรก็ตาม ตนขอยืนยันว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด 19 มา เรายังสามารถป้องกันได้ เนื่องจากไม่มีการพบเชื้อแม้แต่รายเดียว ส่วนระลอกใหม่ในครั้งนี้จังหวัดยะลาก็ยังไม่พบการระบาด และทางเรือนจำยะลาเองก็จะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังและญาติพี่น้องทุกคน

เช่นเดียวกับที่เรือนจำเบตง งดเยี่ยมญาติชั่วคราว  ที่เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ประกาศ งดเยี่ยมญาติชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ – 5 พ.ค.2564 ตามคำสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังจากพบผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ จากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทูบีนัมเบร์วัน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาติดเชื้อโควิด-19


นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ในส่วนของ เรือนจำอำเภอเบตง ไม่มีผู้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบร์วัน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันดังกล่าว แต่ภายหลังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เรือนจำนราธิวาสและเรือนจำสุราษฏร์ธานี หลังพบเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำนราธิวาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายราย ซึ่งอยู่ในช่วงการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมภายนอกร่วมกับผู้อื่น จนนำไปสู่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นทาง กรมราชทัณฑ์จึงได้กำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำโดยได้ประกาศงดเยี่ยมญาติแบบปกติทุกเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ – 5 พ.ค.2564 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในเรือนจำ และการบริหารงานเรือนจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เรือนจำอำเภอเบตงจึงมีความจำเป็นต้องนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำกลับมาอีกครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอเบตงถือปฏิบัติอย่างเคร่งเครัด และมีการดำเนินการหลักๆดังนี้ 1.งดเยี่ยมญาติที่เรือนำจำ 2.งดนำผู้ต้องขังออกทำงานภายนอกเรือนจำ 3.งดนำบุคคลภายนอกเข้าเรือนจำ 4.ให้สถานพยบาลเรือนจำแยกกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่โดยห้ามย้ายหรือออกห้องเป็นระยะเวลา 14- 21 วัน และ 5.ให้สถานพยาบาลเรือนจำประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายในการเข้าตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนออกจากห้องแยกกักโรค ในส่วนการดำเนินการที่ยังสามารถทำได้

โดยการเยี่ยมทางไกลผ่าน (แอปพลิเคชั่นไลน์) ส่วนการซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังและการฝากเงินที่เรือนจำ ยังคงทำได้แต่อยู่ภายใต้วิถี Nor Nomal คือการเว้นระยะห่าง ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและ หากมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ดังนั้น เรือนจำอำเภอเบตง จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรากรดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง กล่าว

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น