เปิดแล้ว !! ป่าม่วงเกมส์ 2021 สพป.ปัตตานี เขต 3 เสริมพลังความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

0
23

เปิดแล้ว !! ป่าม่วงเกมส์ 2021 สพป.ปัตตานี เขต 3 เสริมพลังความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ป่าม่วงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย มีนายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเหลือง สีส้ม สีฟ้าและสีชมพู มีนักกีฬาและกองเชียร์ทั้งสิ้น 478 คน จัดการแข่งขันในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประกอบด้วย กรีฑา กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งขันวอลเล่ย์บอล ฟุตบอล แซร์บอล ตะกร้อ เปตอง กรีฑา วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างครูและบุคลากรกับผู้ปกครองนักเรียน ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้านกาแลดีอปู ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ทำให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่ช่วยกันดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 “ป่าม่วงเกมส์ 2021” ครั้งนี้ และพร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการกีฬาของทุกโรงเรียน เพื่อร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน การกีฬาสามารถให้นักเรียนและเยาวชนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด สามารถพัฒนาคนในชาติให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น