ยะลา​- เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้นักศึกษาชายแดนใต้

0
82

วันนี้​ 29มีค. ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก อ.เมือง จ.ยะลา มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดศูนย์ประสานงานขึ้นที่ถนนสายกลาง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นศูนย์กลางและอำนวยความสะดวกการศึกษาต่อของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอบต.ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ แขกท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวว่า ทราบมาว่า มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอายุกว่า 68 ปี ซึ่งเปิดสอนในระดับอุมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก มาอย่างยาวนาน ซึ่งในครั้งนี้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เล็งงเห็นถึงความต้องการของ เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมองถึงกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่ดี และน่าสนับสนุนยิ่ง

ขอบคุณคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับโอกาสและความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชน อาทิเช่น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โรงเรียนและสมาคมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ

มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น