นราธิวาส​- มทภ.4 เยี่ยมมวลชนบ้านลาเวง ชื่นชมผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างสันติสุข

0
41

มทภ.4 เยี่ยมมวลชนบ้านลาเวง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ชื่นชมผู้นำชุมชนเข้มแข็งสร้างสันติสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

วันนี้ (29มี.ค. 64) เวลา 13.30 น.พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพื้นที่บ้านลาเวง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส​ นายอำเภอศรีสาคร ตลอดจนมวลชนในพื้นที่ฯร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น


พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนพื้นที่ฯพร้อมชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้นำท้องที่ที่ช่วยกันดูแลความสงบภายในหมู่บ้าน สิ่งสำคัญคืออยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ร่วมใจกันปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ ขณะที่ภาครัฐคอยให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน
พร้อมเน้นย้ำการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนไม่ตัดไม้ทำลายป่า สำคัญคือการปลูกป่าในใจคน

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ชุมชนบำบัดบ้านพิชิตใจ รุ่นที่ 2 บ้านดาฮง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ฯ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างการมีส่วนร่วมบำบัดยาเสพติดในชุมชน โดยชุมชนเอง หรือ (CBTx)จากนั้นได้พบปะผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด รุ่นที่ 2 ด้วย

ต่อมาได้ไปเยี่ยมฝายมีขีวิต (ไอร์มือและ ) บ้านลาเวง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พร้อมกับนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ได้ร่วมกันทำฝายพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้าน ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาต้นน้ำ ระบบนิเวศและพื้นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น