ปัตตานี-ตาดีกา 34 โรงสานสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจร่วมกับภาครัฐ

0
66
ปัตตานี-ตาดีกา 34 โรงสานสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจภาครัฐ

ปัตตานี-ตาดีกา 34 โรงสานสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจร่วมกับภาครัฐ

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เปิดอำเภอปะนาเระตาดีกาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๔  โดยมี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง รักษาการณ์นายอำเภอปะนาเระ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครูตาดีกา ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายเอกสิทธิ์ สองเมือง รักษาการณ์นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่าโครงการตาดีกาสัมพันธ์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรักความสามัคคีระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนตาดีกา ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  พัฒนาสัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา โรงเรียนตาดีกา และชุมชน พร้อมส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านศาสนา และทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ มีโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 โรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วยการเดินพาเหรด การแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลบอล และกีฬาประเภทต่างๆอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น