นราธิวาส ​- แห่เที่ยวน้ำตกฉัตรวาริน คึกคัก​ นายอำเภอสุไหงปาดีย้ำรักษาความสะอาด​ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

0
27

บรรยากาศนักท่องเทียวทั้งเด็กนักเรียนในพื้นทีและต่างพื้นทีทยอยเดินทางหลบร้อนมาเล่นน้ำทีน้ำตกฉัตรวารินอำเภอสุไหงปาดีกันอย่างคึกคัก​ ขณะทีนายอำเภอสุไหงปาดีขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาด​ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กับพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอใกล้เคียงหลบร้อนขึ้นไปท่องเที่ยวและเล่นน้ำที่น้ำตกฉัตรวาริน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี หมู่ที​ 5​ บ้านโผลง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพราะแม้จะเป็นช่วงหน้าแล้ง แต่ที่น้ำตกแห่งนี้ยังมีปริมาณน้ำที่ไหลไล่ระดับลงมาให้ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน ประกอบกับสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงนิยมมาท่องเที่ยว

ด้านนายอนิรุทร บัวอ่อน​ นายอำเภอสุไหงปาดี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อาสารักษาดินแดน เข้าไปดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในน้ำตกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับน้ำตกฉัตรวารินที่คาดว่าตลอดช่วงหน้าแล้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำกันอีกเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.​ นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น