ยะลา – ตะลอนทัวร์สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ ร.ร.บันนังสตาวิทยา วิทยากรคุณภาพทุกสายอาชีพ สร้างกำลังใจเยาวชน สู่อนาคต

0
33

วันนี้ 17 มี.ค. 64 จังหวัดยะลาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียง ร่วมจัดโครงการ “ตะลอนทัวร์สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ” ที่ โรงเรียนบันนังสตาอ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อพัฒนาเยาวชน พลังคลื่นลูกใหม่ ที่จะมาพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยมีพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในกิจกรรม และมีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจ.ยะลา ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยเยาวชนในสถานศึกษาภายในจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบุคคลคุณภาพในอนาคตในหลากหลายสาขาอาชีพ


โดยภายในกิจกรรม ยะลาตะลอนทัวร์สร้างสุขสร้างสังคมคุณภาพ มีการนำผู้แทนจากสายอาชีพต่างๆที่ประสบความสำเร็จ และน้องๆให้ความสนใจมาเล่าประสบการณ์ เพื่อให้น้องๆเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วงการอาชีพแต่ละสาย และประสบความสำเร็จ อาทินักดีไซเนอร์ นักพูด อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักมัคคุเทศก์ เป็นต้น


พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เผยว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นเหตุการณ์ที่คนในประเทศให้ความสนใจ เนื่องจากมีความรุนแรงและส่งผลเสียต่อประชาชนทุกคน ทุกช่วงอายุ และทุกสายอาชีพในพื้นที่ หากแต่วันนี้สถานการเริ่มดีขึ้นเนื่องจากประชาชนเริ่มเข้าใจในสถานการณ์ ว่า ความรุนแรงไม่ได้ช่วยให้บ้านเมือง หรือความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ดีขึ้น ยังมีสิ่งต่างๆจากโลกภายนอกมากมายที่รอให้เราได้ไปเรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝนให้เก่งและชำนาญ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเรา อย่างไรก็ดี น้องๆเยาวชนจึงเป็นบุคคลสำคัญ เป็นคนที่จะนำพาบ้านเมืองสู่ความเจริญรุ่งเรือง จึงจำเป็นต้องปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้มีทัศนคติดี เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสามารถ ทั้งนี้ ในอนาคตไม่ว่าจะเข้าทำงานในสายอาชีพใด ก็อยากให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สำหรับโครงการ“ตะลอนทัวร์สร้างสุข สร้างสังคมคุณภาพ”เป็นกิจกรรมที่สัญจรลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลา 8 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง มีเป้าหมายให้เยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญและเป็นกำลังหลักในอนาคต กำหนดทิศทางของประเทศชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อจะพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า

มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ยะลา

แสดงความคิดเห็น