ปัตตานี- พัฒนาสู่ความยั่งยืน คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 12 อำเภอดีเด่น

0
74
ปัตตานี- พัฒนาสู่ความยั่งยืน คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 12 อำเภอดีเด่น

ปัตตานี- พัฒนาสู่ความยั่งยืน คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 12 อำเภอดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกิจกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 โดยมีนางอริยา แก้วพิมล เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ และนายคำนึง สุขแก้ว เกษตรอำเภอหนองจิก ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และกลายเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการสู่ความยั่งยืนนั้น ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดปัตตานียังคงขับเคลื่อนและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนภายใต้การบูรณาการร่วมของหน่วยภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนจากพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ รวม 918 แห่ง ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตและระดับประเทศ และเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน. ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น