นราธิวาส – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นประธานมอบบ้านกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง​ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

0
9

นาง​ดาเรศ จิตรัตน์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส​ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี​ มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 ที่​ บ้านเลขที่ 89/5 หมู่ที่ 2 บ้านบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ​และประชาชนชาวอำเภอแว้ง​ เข้าร่วมพิธีจำนวน​มาก​ โดยมีนางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง​ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2563 หน่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ได้ดำเนินการหารายได้​ บำรุงสภากาชาดไทย และดำเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา เป็นที่พึ่งพา ผู้ยากไร้ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาเจ็ดปีแล้ว ซึ่งในปี​ 2563 กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง​ มีรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้​ จึงนำรายได้มาดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ในภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ด้วยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ 5 ตำบล​ ของเภอแว้ง​ จังหวัดนราธิวาส

​ แบ่งเป็นตำบลละ​ 1​ หลัง รวมทั้งหมด 5 หลัง​ สำหรับบ้านที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก​ 1​ ใน​ 5​ หลังนั้น​ คือ​ บ้านของนางมาซีเตาะ สามี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 89/5 หมู่ที่ 2 บ้านบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีหลานของนางมาซีเตาะ อาศัยอยู่ จำนวน 3 คน และมีฐานะยากจน
ในการซ่อมแซมบ้านครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้านสมทบเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในการซ่อมแซม​ และบ้านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด หน่วยกำลังในพื้นที่ ชุดคุ้มครองตำบลโละจูด และชาวบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบูเก๊ะตา จนแล้วเสร็จ

ในโอกาสนี้ กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ได้ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอแว้งด้วยดีเสมอมา ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอแว้งจะได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสงเคราะห์ฯ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามแนวทาง เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ต่อไป

ภาพ/ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น