ยะลา – พัฒนาส่งเสริมแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเกษตรกรชาวกล้วยหิน อย่างยั่งยืน

0
34

วันนี้(7มีค.64) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ โดยนายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์คนที่สี่ ได้จัดสัมมนา “แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ จ.ยะลาเข้าร่วม

นายอับดุลอายี สาแม็ง รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากกล้วยหิน เป็นพืชเชิงสัญลักษณ์ของจังหวัดยะลา ซึ่งระยะหลังเกษตรกรจะประสบปัญหาเรื่องของโรค จึงมีความเห็นว่าจะปล่อยให้เกิดปัญหาไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นการที่ได้มาจัดสัมมนาในวันนี้นั้นต้องการที่จะสร้างความมั่นใจ สร้างความเข้าใจในการที่เขาจะได้ดำเนินการปลูกปลูกกล้วยหินในระยะต่อไปว่า หลังจากนี้จะมีวิธีการและแนวทางในการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับกล้วย โดยแนวทางก็ยังคงเป็นการใช้ดินในการปลูกเหมือนเดิม ซึ่งความรู้ที่จะได้ในวันนี้ เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้

ขณะที่นายจำนง เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จ.ยะลา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นด้านการผลิตสินค้าการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นีท่ต้องการของตลาด เช่น ไก่เบตง ส้มโซกุน ปลาจีน ทะเรียนสะเด็ดน้ำ กล้วยหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสินค้าการเกษตรที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้ครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูปและการตลาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
เกษตรกรในพื้นที่จะต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ข.ยะลา

แสดงความคิดเห็น