ทหาร ตำรวจ ศอ.บต จับมือเดินหน้าแก้ไขปัญหาความมั่นคง พร้อมการพัฒนา บูรณาการร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

0
104

ทหาร ตำรวจ ศอ.บต จับมือเดินหน้าแก้ไขปัญหาความมั่นคง พร้อมการพัฒนา บูรณาการร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

วันที่ 4 มีนาคม  พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์  ทองสองสี หัวหน้างานกิจการพลเรือน กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ผู้ช่วยโฆษก กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนาย ธีรพงษ์  เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โฆษกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมแถลงข่าวชี้แจงผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหสัดชายแดนภาคใต้

พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวแถลงถึงผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย ในห้วงที่ผ่านมา  จากที่ได้เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โจมตีชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพรานที่ 4513 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน 2 นาย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 นาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้จัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีขึ้น  พร้อมให้หน่วยเร่งตรวจสอบรวบรวมวัตถุพยานต่าง กดดันและเฝ้าตรวจทางอากาศ ตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว และให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการในการคุ้มครองเส้นทาง และบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ในห้วงที่ดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการตอบโต้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หลังจากมีการเปิดแผนเชิงรุกเข้าพื้นที่ป่าภูเขา และพื้นที่ Support Site ซึ่งเป็นแหล่งหลบซ่อนพักพิงของผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อเข้าบังคับใช้กฎหมายพร้อมกันในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เปิดแผนเข้าสกัดกั้นและกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด กลุ่มอิทธิพล ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมาย ทำให้สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวกว่า 300 คน และ ผู้นำพา 15 คนรวมทั้งจับกุมเครือข่ายยาเสพติดที่นำไปสู่การยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ทั้งหมดนี้อาจเป็นปัจจัยเร่งทำให้มีการสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นการตอบโต้ดังที่ปรากฏให้เห็นทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061 – 173 – 2999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกำลังพลที่เสียชีวิต ทั้ง 2 นาย แม่ทัพภาคที่ 4  ได้สั่งการให้เร่งดูแลเรื่องสิทธิตามระเบียบของทางราชการ อาทิ เงินช่วยเหลือ ค่าจัดการศพค่าทดแทน และการพิจารณาบรรจุทายาททดแทนตามสิทธิ์ โดยในวันนี้ ( 4 มีนาคม2564 ) พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. จะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ. ศรราม ราชรักษ์  วัดควนส้าน .ช้างกลาง .นครศรีธรรมราช ในเวลา16.00 .

นอกจากการดูแลควบคุมพื้นที่แล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ได้ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตโครงการเกษตรนารวมผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งจัดโดยเกษตรกรชาวนาตามโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านละโพ๊ะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมือง คณะนักเรียนพหุวัฒนธรรม ตำบลป่าไร่ สถาบันพระปกกล้าจังหวัดปัตตานี  ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 5 งาน ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องดำเนินการ ให้สังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การช่วยเหลือ  บรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้เดินหน้าขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยในสังกัด ได้ดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  อาทิ  พื้นที่จังหวัดยะลา จัดให้มี โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน  โครงการเสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคตและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้องๆ สอนให้เยาวชนปลูกผักสวนครัวใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับ .นราธิวาส ได้ดำเนินการ  โครงการฉก.นราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุขเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนรับทราบและเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและภาครัฐ และ โครงการลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงพบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้เห็นต่าง สร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา จชต. ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ด้าน พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์  ทองสองสี หัวหน้างานกิจการพลเรือน กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ผู้ช่วยโฆษก กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แถลงถึงความคืบหน้าคดีความมั่นคงที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงที่ผ่านมา โดยชี้แจงสรุปสถิติการเกิดเหตุความรุนแรงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และสถิติการออกหมายจับ .วิ.อาญาคดีความมั่นคง ซึ่งดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 หมาย จับกุม 1 ราย หลบหนี จำนวน 2 หมาย ส่วน ความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่ โดยเฉพาะเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิง เจ้าหน้าที่ทหารพราน ชุดปฏิบัติการจรยุทธ กองร้อยทหารพรานที่ 4513  ผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืน ของกลางพบว่า ใช้ยิงมาจากอาวุธปืน จำนวน 18 กระบอก พบประวัติการก่อเหตุจำนวน 7 กระบอก เชื่อมโยง  19 คดี ที่สำคัญได้แก่ เหตุยิง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บาดเจ็บ 2 รายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และคดีดังกล่าวออกหมาย .วิ.อาญา 6 หมาย จับกุมแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี 1 รายและผลการตรวจพิสูจน์สะเก็ดระเบิด (Toolmark) พบว่าเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารพราน ชุด รปภ.ครู เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีนี้ เป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มคนร้ายในคดีดังกล่าว

สำหรับผลคำพิพากษาคดีสำคัญมีดังนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีลอบวางระเบิด เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อปี 2559 โดยลงโทษประหารชีวิต 6 คน จำคุกตลอดชีวิต  3 คน และจำคุก 36 ปี 8 เดือน 1 คน  ซึ่งยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์, เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต 1 คน ในคดียิงนายโชติ  อยู่เจริญและนางอรวรรณ  ดอกเตย (เสียชีวิต) เมื่อ 21 มกราคม 2551  และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษา จำคุกตลอดชีวิต 1 คน คดียิงนายฮำมือซะ แซยูโซะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขณะที่ในมิติงานด้านการพัฒนา นาย ธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โฆษกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได่กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูลสิ่งดีๆ ความสวยงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับดูแลกลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากมาเลเซีย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19  ทำให้ขาดอาชีพ ขาดรายได้นั้น  ทั้งนี้ รัฐบาลและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ว่างงานและที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวไปทำงานที่ บริษัท cal comp electronics (Thailand Co.Ltd) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีงานทำ มีรายได้  ส่วนกลุ่มนักศึกษาชายแดนใต้ที่ไปศึกษายังต่างประเทศและต้องกลับภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ได้มีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อช่วยเหลือ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือด้านการการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

นอกจากนี้ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มไทยพุทธเปราะบางที่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ และมีความคิดจะอพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ ให้กลับคืนถิ่นบ้านเกิด โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพที่พักอาศัยได้ ให้แก่ชุมชนไทยพุทธเปราะบางขึ้นในพื้นที่ รวมจำนวน 251 หลัง  พร้อมทั้งเตรียมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เร่งด่วน 4 เรื่อง คือการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ,การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็ก ตลอดจนหารือแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส   เพื่อให้เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แสดงความคิดเห็น