สุราษฎร์ธานี-รมต.ยุติธรรม ฟังเสียง ปชช. หลังวุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ปลดล็อค “พืชกระท่อม”

0
65

สุราษฎร์ธานีรมต.ยุติธรรม ฟังเสียง ปชช. หลังวุฒิสภาผ่านร่าง ...ปลดล็อคพืชกระท่อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมไดมอนด์ .เมือง .สุราษฎร์ธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโนบายปลดล็อคพืชกระท่อม โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ...  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชนสถาบันการศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานที่สนใจจากพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ วุฒิสภา    ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขั้นตอนจากนี้ คณะรัฐมนตรี จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และ ประชาชนจะสามารถใช้เคี้ยวได้ตามวิถีชาวบ้านโดยไม่เป็นความผิด จากนั้นจะเร่งทำกฎหมายรอง ที่ประกอบด้วย บทบัญญัติต่างๆ เช่นเรื่องการปลูก การใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะ พี่น้องชาวใต้ ที่ต้องการจะใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน หรือแม้แต่การนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเบื้องต้นให้ปลูกได้บ้านละไม่เกิน 3 ต้น ส่วนการปลูกเชิงพาณิชย์ก็ให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป   จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม พื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 135 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่มีการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน.

ทีมข่าว @ชายแดนใน้ . สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น