ทัพฟ้าเปิดบ้านต้อนรับ น้องเยาวชน รร.ส่งเสริมอิสลามศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างประสบการณ์ใหม่

0
319

นาวาอากาศเอกพานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เปิดกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมกิจการภายในกองกำลังฯ ระหว่างวันที่ 24-25กุมภาพันธ์ 64 . มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ต้นจำนวน 215 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาม.ปลายจำนวน 235คน รวม 450 คน

โดยกิจกรรมสร้างความตื่นตาตื่นใจ และความประทับใจ ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การบินและกองทัพอากาศไทย ตลอดจนภาระกิจต่างๆ ของกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้นักเรียนรับชม รวมทั้งจัดแสดงรถยานยนต์หุ้มเกราะ CODOR , V-150 , อากาศยาน AU-23A Peacemaker , DA-42 Diamond และสาธิตการระงับเหตุเพลิงใหม่

การปฏิบัติการช่วยเหลือทางพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งในการเดินทางเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมครั้งนี้ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ยังได้จัดรถบัสรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาศต้อนรับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมโดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น