สุราษฎร์ธานี- ยึดทรัพย์เจ้าของขนำกลางคอกหอย และเตรียมเชือดอีกหลายราย

0
176

สุราษฎร์ธานีศรชล ร่วม ปปง.ตามยึดทรัพย์เจ้าของขนำกลางคอกหอยอ่าวบ้านดอนรายแรก ยึดที่ดิน เรือและบัญชีธนาคาร และตามเชือด อีก 6 ขนำทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพุนพินอีกทั้งลงสำรวจขนำนอกใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
วันนี้ที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 2 วัดชลธาร.บางไทร .เมือง .สุราษฎร์ธานี พลเรือตรีสุรศักดิ์   ประทวนวรปัญญา ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล พร้อมด้วยนางชลธิชา  ดาวเรือ  ผู้อำนวยการกองคดี 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เชิญหมอก้องหรือนายสุรพล  อินทรวารี  มาสอบปากคำเพิ่มเติมและแจ้งคำสั่งยึดอายัด ข้อกล่าวหาตามคำสั่งที่  . 24/2564 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 5 รายการในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำป้ายประกาศไปติดไว้ที่บริเวณที่ดินจำนวน2 แปลง เนื้อที่กว่า 4 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทองใหม่.กาญจนดิษฐ์ .สุราษฎร์ธานี เรือหางยาว จำนวน 1 ลำ และสมุดบัญชีเงินฝากจำนวน2 เล่ม โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าของทรัพย์หาพยานหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน เรือและสมุดบัญชี เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราวภายใน 90 วัน หากไม่สามารถนำหลักฐานมาดำเนินการได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินเป็นของรัฐต่อไป หลังจากดำเนินการยุดทรัพย์รายนี้เสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์เจ้าของขนำกลางคอกหอยในพื้นที่อ่าวบ้านดอนอีกจำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอพุนพินซึ่งได้แสดงตนไปก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่บุกรุกเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ นอกเหนือพื้นที่อนุญาตอีก เกือบ 2 หมื่นไร่ ด้านนางชลธิชา  ดาวเรือ ผู้อำนวยการกองคดี 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กล่าวว่า ในวันนี้ทาง ปปง.ได้ร่วมกับศรชลมาดำเนินการปิดป้ายประกาศยึดทรัพย์จำนวน 1 ราย ของนายสุพล  อินทรวารี หรือ หมอก้อง เจ้าของขนำแดง คอกหอยอ่าวบ้านดอน ตามคำสั่งที่ .24/2564  ซึ่งเป็นที่ดินจำนวน 2 แปลงเนื้อที่กว่า4 ไร่เศษ นอกจากนี้ยังมีเรือและสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 2 เล่ม และหลังจากดำเนินการรายนี้แล้วเสร็จก็จะเข้าดำเนินการยึดทรัพย์อีกจำนวน 6 รายในพื้นที่อำเภอเมือง และอ.พุนพิน ภายหลังจากที่เขาได้แสดงตนต่อพนักงานสอบสวน .

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ . สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น