กระบี่- ตรวจเข้ม เรือประมงสกัดแรงงานผิดกฎหมายนำโควิดเข้าจังหวัด

0
31

กระบี่- ตรวจเข้ม เรือประมงสกัดแรงงานผิดกฎหมายนำโควิดเข้าจังหวัด

วันที่ 17 กพ.นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเรือตรวจการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ออกตรวจตราคุ้มครองแรงงงานในเรือประมงทะเลของน่านน้ำจังหวัดกระบี่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการรักลอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงงานเด็ก มาตรการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิ 19 ร่วมถึงการตรวจเข้มเรือประมงในการแจ้งเข้าและแจ้งออกของศูนย์ปีโป้ ว่ามีแรงงานออกไปทำงานในเรือและแรงงงานกลับเข้าฝั่งครบตามจำนวนที่ได้แจ้งเอาไว้หรือไม่ หรือมีการแอบแผงซ่อนเล้นแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือไม่  โดยการสุ่มตรวจเรือประมงพาณิชย์ เรืออวนล้อมจับ นอกจากนี้ยังเข้าตรวจท่าเทียบเรือประมงที่แพปลา หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่จำนวน 6 ลำ ซึ่งมีลูกเรือประมงทั้งคนไทยและแรงงานด่างด้าว รวมกว่า 100 คน เบื้องต้นไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมาย ลูกเรือทุกคนมีสัญญาจ้างการทำงาน เรือประมงมีทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้างและเอกสารการจัดเวลาพัก ไม่พบการใช้แรงงงานเด็กและแรงงานบังคับ ไม่พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และไม่มีแนวโน้มการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด และจากข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการเรือประมงและแพปลา มีความเข้มข้นในการคัดกรองลูกเรือทุกคนในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดก่อนนำเรือออกจากท่าและเข้าเทียบท่า ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น