นราธิวาส-เกิดเหตุไฟไหม้ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ลามเข้าสวนปาล์มของชาวบ้าน เบื้องต้นสกัดเพลิงบนผิวดินได้แล้ว

0
44

นราธิวาสเกิดเหตุไฟไหม้ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ลามเข้าสวนปาล์มของชาวบ้าน เบื้องต้นสกัดเพลิงบนผิวดินได้แล้ว       

เมื่อวันที่ 16 .. เกิดเหตุไฟไหม้ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ .12 บ้านแซะ .สุไหงปาดี .สุไหงปาดี .นราธิวาส โดยไฟป่าได้ลุกลามเข้าไปในสวนปาล์มของชาวบ้าน หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน .12 นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดีได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.4 สุไหงปาดี สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ และ อบต.สุไหงปาดี นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม เครื่องสายส่งน้ำ และรถบรรทุกน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่มากกว่า100 คนลงพื้นที่ช่วยทำการดับเพลิงจนถึงวันนี้(17 ..64) ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงบนผิวดินไว้ได้แล้วแต่ยังจำเป็นต้องฉีดน้ำลงใต้ดินเพื่อสกัดไฟจากชั้นใต้ผิวดินที่อาจประทุขึ้นมา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของเศษวัชพืชจึงอาจทำให้ไฟป่ากลับมาลุกไหม้ซ้ำอีก   ทั้งนี้เบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 40 ไร่

นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า สาเหตุของไฟไหม้ป่าครั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากเหตุใด แต่สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าจะมาจากฝีมือคนที่ลักลอบเข้าไปหาของป่า เนื่องจากที่ผ่านมาจะมีประชาชนจากต่างพื้นที่ลักลอบเข้าไปหาของป่า และเผาป่า หรือทำพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนในการตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดกับผืนป่าและพื้นที่ทำกินของประชาชน เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ดังกล่าว โดยขอให้นึกถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้มาเพียงเล็กน้อยจากการเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับผืนป่าเหล่านี้.

ภาพ/ข่าวมาหามะดือเลาะทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น