กกต.ปัตตานี-ย้ำ..เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สุจริตโปร่งใส่ เที่ยงธรรม สมานฉันท์..

0
101
กกต.ปัตตานี-ย้ำ..เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สุจริตโปร่งใส่ เที่ยงธรรม สมานฉันท์..

กกต.ปัตตานี-ย้ำ..เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สุจริตโปร่งใส่ เที่ยงธรรม สมานฉันท์..

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 1 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯพร้อมร่วมกล่าวคำปฎิญาณตนเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส่และเที่ยงธรรม มี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 1 แบ่งเป็นผู้สมัครนายก จำนวน 14 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 232 คน ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลตำบลรูสะมิแล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เทศบาลตำบลนาประดู่ เทศบาลเมืองตะลุบัน เทศบาลตำบลบางปูและ เทศบาลตำบลตันหยง รวม  8 เทศบาล  รวม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี จำนวน 246 คน

ร้อยตำรวจเอกสมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและโปร่งใส่

อีกทั้งกฎหมายที่ใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมหลายประการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถแข่งขันการเลือกตั้งอย่างสร้างสรรและเกดความสมานฉันท์ยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและการรู้รักสามัคคีรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์. ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น