นราธิวาส – ผอ.ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมตามแผนงานทุกมิติ

0
41

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปี 2564 พร้อมบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกมิติ
พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามข้อเน้นย้ำของ พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกมิติ ของ สำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 14 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา


พร้อมกันนี้ ได้มอบแร่ธาตุก้อน, เวชภัณฑ์ และถังหมักหญ้า ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ ที่เป็นสมาชิก ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ด้วย พร้อมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์โคเนื้อ นทพ. ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบแนวทางในการบริหารจัดการการดำเนินงานของ สหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่ปฏิบัติการในความรับผิดชอบของ นพค.43 สนภ.4 นทพ. ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้


ใน วันที่ 14 ก.พ.64 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.4 นทพ. ในพื้นที่ บ.ลำใน ม.2 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของชุดขุดลอกลำน้ำ ช.พัฒนา สนภ.4 นทพ. ในพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมรับทราบปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของราษฎรในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป


ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น