ปัตตานี-คัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นให้กำลังใจพัฒนาอาชีพการเกษตร

0
85
ปัตตานี-คัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นให้กำลังใจพัฒนาอาชีพการเกษตร

ปัตตานี-คัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นให้กำลังใจพัฒนาอาชีพการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ แปลงไร่นาสวนผสมของนายมะรอซาลี สุหลง เกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวไหมอุมา บัวแก้ว เกษตรอำเภอมายอ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่

สำหรับการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และเผยแพร่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งในปี 2564 จังหวัดปัตตานีได้มีการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นครอบคลุมพื้นที่ 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน 2) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ 3) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 4) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 5) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น 7) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โดยเกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น