นศ.คณะครุศาตร์บัณฑิต ภาษามลายู คณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาตร์ มรย. คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานถวายราชสดุดี ร. 9

0
139

วานนี้ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ 64 : คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานนามราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครูทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน) และพระราชทานตราลัญจกร ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้จัดกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย


สำหรับกิจกรรมวันราชภัฏ 64 ประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา ชมสารคดีเทิดพระเกียรติ หลังจากนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทน 7 ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ วางพานดอกไม้สักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและวิทยาเขต อำเภอแม่ลาน กิจกรรมพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) และพิธีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น และรางวัลการประกวดนวัตกรรม Idnovation 2020


นางสาวนุรอาตีกะ สามะ หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลหนังสือดีจีตอลประเภทหลักสูตรเป็นการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาแล้วส่งประกวดชื่อหนังสือดีจีตอลทำในรูปแบบเล่มและมาจัดหนังสือดีจีตอลสำหรับอ่านออนใลน์แรงจูงใจที่เรียนในสาขาวิชาภาษามลายูหนังสือมลายูในปัจจุบันมีน้อยมากจึงได้พัฒนาหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อลื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้กับภาษามลายูมากขึ้น ถ้าไม่สะดวกซื้อหนังสือก็สามารถเรียนในรูปแบบอนนใลน์ได้
ปัจจุบันภาษามลายูมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่สนใจในภาษามลายูสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดสามารถศึกษาด้วยตัวเอง สำหรับแรงบันดานใจที่มีการพัฒนาหนังสืออาจารย์ก็ได้แนะนำที่จะสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษามลายูในรูปแบบที่ง่ายโดยเฉพาะพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันประกอบกับตัวเองมีความสนใจในภาษามาลายูในระดับสูงในปัจจุบันบริบทของสังคมมีการสื่อสารในภาษามาลายูถิ่นแต่ที่ต้องใช้ในชีวิตจริงก้คือใช้ภาษามาลายูกลางจึงได้สร้างหนังสือดีดจีตอลขึ้นมาก็จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

มูกะตา​ หะไร​  ทีมข่าว@ชายแดนใต้​  จ.​ยะลา

แสดงความคิดเห็น