ปัตตานี-ปธ.ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย MOU ช่วยเหลือคนเปราะบางทางสังคม 3 จชต.

0
56
ปัตตานี-ปธ.ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย MOU ช่วยเหลือคนเปราะบางทางสังคม 3 จชต.

ปัตตานี-ปธ.ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย MOU ช่วยเหลือคนเปราะบางทางสังคม 3 จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้  10 ก.พ.64  ที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายไพศาล พรหมยงศ์  ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายสะมะแอ ฮารีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและ นายชาพิอี เจ๊ะเลาะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานทางสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือคนเปราะบางทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนปราะบางทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมีข้อตกลงทำความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพื้นที่ ดังนี้

1.การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและด้านอื่นๆ

๒. การสร้างบ้านให้กับคนจน (บ้านสุขใจ) จังหวัดๆละ ๑ หลัง ในทุกๆ ปี

๓. การค้นหาเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปอาศัยที่มูลนิธิอัลเกาษัร

๔. การส่งเสริมเครือข่ายสตรีในพื้นที่ ให้มีงานทำ มีอาชีพ ส่งเสริมรายได้

๕ การแจกสิ่งของเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฏอน

๖. การจัดทำหลักสูตรการบริหารกิจการด้านฮาลาล เพื่อส่งเสริมวิชาความรู้ให้ผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทั้ง 4 ฝ่าย จะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลงความร่มมือในการช่วยเหลืองานทางสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น