ปัตตานี-เปิดแล้ว !! คลินิกฟุตบอล พัฒนาทักษะและปูพื้นฐานด้านฟุตบอลให้นักเรียน

0
8

ปัตตานีเปิดแล้ว !! คลินิกฟุตบอล พัฒนาทักษะและปูพื้นฐานด้านฟุตบอลให้นักเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ สิบเอก ดร.สมเกียติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกฟุตบอล ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฝึกพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะและปูพื้นฐานด้านฟุตบอลที่ดีสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีนายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น.ปัตตานี

ในส่วนของกิจกรรมคลินิกฟุตบอลมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่น จำนวน 10 โรง โรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเสมาสลินดง คือ โรงเรียนบ้านช่องแมวโรงเรียนป่าม่วง และโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอีโยะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีทีมวิทยากรในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์และคณะนักฟุตบอลอาชีพจากสโมสรปัตตานี FC มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ด้านสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า ขอชื่นชมและยินดีกับโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 โรง จากศูนย์เครือข่ายฯ ไม้แก่น ศูนย์เครือข่ายฯ เสมาสลินดง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 และจาก สพป.นราธิวาส เขต 1 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดมัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น