ปัตตานี-ผู้ตรวจฯ ศธ. ติดตามโครงการโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

0
17

ปัตตานีผู้ตรวจฯ ศธ. ติดตามโครงการโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และนายเล็ก  เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังไชย โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร .สายบุรี.ปัตตานี โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนวัดสารวัน .ไม้แก่น .ปัตตานี เพื่อติดตามโครงการโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในจังหวัดปัตตานี เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษา โดยมีนายเสกสรรค กอเส็มผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 สิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานศูนย์เครือข่ายฯ เสมาสลินดง นายปรีชา ยาชะรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และนางสาวณราวดี อาภากรสีเพ็ชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ให้การต้อนรับ

ด้านนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.) ที่ต้องการยกระดับการศึกษา โดยบริหารจัดการโรงเรียนใน 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน stand alone ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 .สายบุรี .ปัตตานี เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียนอีก 5 โรง เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้แก่โรงเรียนบ้านวังไชย โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ .สายบุรี.ปัตตานี และโรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนวัดโชติรส .ไม้แก่น .ปัตตานี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านปล่องหอย เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียน Stand Alone และอีก 4 โรง ที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียน Stand Alone ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะกอโรงเรียนบ้านมือลอ โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง .กะพ้อ .ปัตตานี และโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) .ทุ่งยางแดง .ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และจะพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างเต็มที่

แสดงความคิดเห็น