คณะประสานงานระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เตรียมขับเคลื่อน กว่า 100 โครงการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยฯ แม่ทัพภาคที่ 4 เผย การพูดคุยสันติสุขมีทิศทางที่ดีขึ้น

0
126

6 ก.พ.64 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จ.ปัตตานีคณะประสานงานระดับพื้นที่ทั้ง 8 กลุ่ม ร่วมระดมหารือ ประชุมวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความเข้าใจเพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยในพื้นที่ฯ ตามนโยบายการพูดคุยสันติสุข โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงความคืบหน้าถึงสถานการณ์บนโต๊ะเจรจาล่าสุด(3 ก.พ.64) เป็นการเจรจาของคณะเทคนิคทั้ง 2 ฝ่ายผ่านทางระบบออนไลน์ รวมทั้งการพิจารณาโครงการฯกว่า 100 โครงการฯ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยในประเทศ เพื่อรวบรวมทำเป็นข้อเสนอฯในการพูดคุยสันติสุขครั้งต่อไป

โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/หน.คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ธิรา แดหวา ผอ.ศูนย์สันติวิธี/เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ มาร่วมให้ข้อมูล รายละเอียดความคืบหน้า กระบวนการพูดคุยฯล่าสุด

แม่ทัพภาคที่ 4 เผยว่า สถานการณ์ความรุนแรงจากอดีตจนถึงปัจจุบันดีขึ้น มาก การพูดคุยสันติสุขมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ในช่วงที่ผ่านมาความคืบหน้าการพูดคุยมีไม่มากนัก เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิค-19ในพื้นที่ ส่วนในระดับพื้นที่เอง ได้เห็นการลงพื้นที่ฯของคณะประสานงานหลายๆกลุ่ม ลงพบปะ สร้างความเข้าใจรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุย ถือว่าเป็นทางออกของแนวทางสันติสุขและการแสดงออกอย่างเป็นประชาธิปไตย
เหตุการณ์ตลอด17 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเห็นภาพรอยยิ้มของ พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กๆ มากขึ้น ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยสร้างความเข้าใจกัน ลดความหวาดระแวงต่อกัน ซึ่งส่งผลในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขมากขึ้น


ทาง จนท.เองได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกๆฝ่ายมากขึ้น เพื่อเกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานฯต่อไป และย้ำว่าต้องเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
อนึ่งเมื่อเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา สุราษฎธานี พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา เห็นได้ว่าเราอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันมาเป็นร้อยๆปีแล้ว แท้จริงแล้วเรามาจากที่เดียวกันและเป็นพี่น้องกัน ฉะนั้นการรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการพูดคุยฯจากพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการพูดคุยในประเทศ ขอให้พวกเราขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ลงมือทำคือคำตอบที่แท้จริง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น