หารพราน 42 – จัดกิจกรรม “ตาดีการักษ์สถาบัน” ในสถานศึกษาอิสลาม อ.ปะนาเระ

0
30
หารพราน 42 - จัดกิจกรรม "ตาดีการักษ์สถาบัน” ในสถานศึกษาอิสลาม อ.ปะนาเระ

หารพราน 42 – จัดกิจกรรม “ตาดีการักษ์สถาบัน” ในสถานศึกษาอิสลาม อ.ปะนาเระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ตาดีกาบางมะรวด บ้านบางมะรวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” กับเยาวชนในสถานศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา มีจิตสำนึกความเป็นชาติไทยร่วมกัน มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจและยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นำโดยกำลังพลทหารพรานที่ 42 ร่วมกับมวลชนอาสาญาลันนันบารู ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้การป้องกัน และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านร่วมกันป้องกันเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การบรรยายให้ความรู้พระราชกรณียกิจชองพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น