ครบรอบ 80 ปี มณฑลทหารบกที่ 41 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในพื้นที่ภาคใต้

0
20

ครบรอบ 80 ปี มณฑลทหารบกที่ 41 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันนี้ 29 มกราคม พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 80 มณฑลทหารบกที่41 ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว โดยมี พลตรีธิรา  แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, คุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 อดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนกำลังพลและครอบครัวหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม .. 2483 ในนามมณฑลทหารบกที่ 5″ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในขณะนั้นมี พลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ มีภารกิจสำคัญ คือ เมื่อครั้งยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าวได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรไทยหรือพ่อจ่าดำเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ต่อมาเมื่อกองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี .. 2518 ก็ได้มีการแปรสภาพมณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็นมณฑลทหารบกที่ 41 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ส่วนหน้า

แสดงความคิดเห็น