นราธิวาส.- รมช.เกษตรและสหกรณ์​ ​ติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร “ตากใบโมเดล”

0
18

 

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64  พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 / รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ณ อากาศยานหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกำหนดตั้งแต่ วันที่ 29-30 ม.ค.64 โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต่อจากนั้นพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ติดตามคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ แปลงข้าวใหญ่ บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ ซึ่งเป็นแปลงข้าวใหญ่ ต้นแบบโครงการตากใบโมเดล เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาพื้นที่อำเภอตากใบอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร เช่น ทรัพยากรดิน น้ำ พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ และขยายผลโครงการพระราชดำริ อย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น