คำสั่ง อบจ.ปัตตานี แต่งตั้ง รองนายก อบจ.และ เลขานุการนายก อบจ.และที่ปรึกษานายก อบจ. ปัตตานี

0
879

ประชาสัมพันธ์ :  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  แต่งตั้ง รองนายก อบจ.ปน. และ เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี และที่ปรึกษานายก อบจ. ปัตตานี (ตามเอกสารแนบ)

แสดงความคิดเห็น