ปัตตานี – ชาวบ้าน 8 ตำบล จี้แก้ปัญหาหลังโครงการขุดลอกอ่าวฯ 640 ล้าน ร้องยกเลิก”ไอโง่”ประมงผิดกฎหมาย

0
211

หลังเสร็จสิ้นโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี เมื่อมิถุนายน 2563 เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนรอบอ่าว 8 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการเกือบ 2 ปี ในวงเงินงบประมาณ 640 ล้าน ที่ผ่านมา ปรากฎว่ากลับมีปัญหากระทบด้านอื่นๆตามมามากมาย ไม่แก้ปัญหาได้ตามที่วางไว้

ล่าสุดวันนี้ 24 มค 64 เวลา 14.30 น.มีการจัดเวทีความต้องการของชาวบ้าน รับฟังปัญหากรณีสันดอนทรายจากการขุดลอกอ่าวปัตตานี อีกครั้ง เพื่อแสวงหาทางออก โดยมีนายเศรษฐ อัลยุฟรี่ นายก อบจ.ปัตตานี ,นายอันวาร์ สาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี นายบัณฑิต อับดุลบุตร ผช.สส.จังหวัดปัตตานี ,นายอาดีลัน อาลีอิสเฮาะ ,นายอับดุลอายี สาแม็ง,นายซูการโน มะทา สส.จากจังหวัด ยะลา ,นักวิชาการ,ตัวแทนชาวบ้านและชาวประมงรอบอ่าวทั้ง 8 ตำบล เข้าร่วมกันในนามสภาประชาชนจังหวัดปัตตานี

ซึ่งได้รับฟังข้อมูล จากประชาชนชาวประมง นักวิชาการ และเอ็นจีโอ เรื่องปัญหาชาวบ้านรอบอ่าวฯที่ได้รับผลกระทบในหลายๆด้าน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 เดือน ที่ผ่านมา
ตัวแทนชาวบ้าน ได้ออกมาพูดสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ เรื่องร่องน้ำตื้นเขินไม่ตอบโจทย์ตามโครงการฯ และยังเกิดพื้นที่เป็นสันดอนทรายหลายแห่ง ปิดกั้นทางน้ำไหลเวียน เปลี่ยนระบบนิเวศฯอ่าวตอนในเสียหาย สัตว์เล็กสัตว์น้อยสูญหายหมด อาศัยอยู่ไม่ได้ การทำมาหากินลำบากมากขึ้น สัตว์ทะเล ปลา หมึก กุ้ง หอยมีจำนวนลดลง และยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งด้านท่องเที่ยวชุมชน เรือประมงเล็กนำเที่ยว ต้องติดสันดอน ทำให้เสียหายหลายลำ ชาวบ้านขับเรือนำเที่ยวต้องขับอ้อมออกนอกเส้นทางไกลขึ้นกว่าเดิม ปัญหาตระกอนดินทรายสูญหายหมด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์จำพวกสัตว์ตัวเล็กๆหอย อนุบาลไม่สามารถอยู่อาศัยได้เลย

สภาประชาชนจังหวัดปัตตานี จัดเวทีครั้งนี้ตามความต้องการของชาวบ้านรอบๆอ่าว เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว 2 ประเด็นสำคัญ คือการจัดการปัญหาผลกระทบหลังโครงการขุดรอบอ่าวฯ กับการแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย “ไอโง่” ของชาวบ้าน มีข้อเสนอแก้ปัญหา ให้ทางการใช้กฎหมาย ข้อบังคับให้ถูกต้อง ช่วยผลักดันกฏหมายเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย บังคับใช้เหมือนกันทั้งหมด
นอกจากนี้ชาวบ้านได้สะท้อนความยากลำบาก เมื่อไม่สามารถออกเรือได้ ขาดรายได้ไม่สามารถส่งลูกเรียนได้ ร้านค้าในชุมชนได้รับผลกระทบเป็นผลพวงจากความเดือดร้อนของชาวบ้าน

สำหรับข้อเรียกร้องจากสภาประชาชนจังหวัดปัตตานีและชมรมประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานี ได้ยื่นหนังสือให้สส.ชายแดนใต้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขโดยใช้กลไกรัฐสภาผู้แทนราษฎร หรือ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ใขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ดังนี้ คือ

ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสันดอนทรายที่ทิ้งไว้กลางอ่าวปัตตานี ที่สร้างผลกระทบต่อการทำมาหากิน การเดินเรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และระบบนิเวศทางทะเล อย่างเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย ปราบปราม การใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสบแห่ชาติ (ม44) ที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงนและไร้การควบคุมเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ที่เป็นปัญหาระหว่าชาวบ้านมาอย่างยาวนาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ว

ขอให้ดำเนินการฟื้นฟูอ่าวปัตตานีให้ลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผ่านการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากอ่าวปัตตานีโดยตรง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ และผลักดันอ่าวปัตตานี เป็นวาระของจังหวัดปัตตานี โดยมี 1) แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อ จังหวัดปัตตานี รองประธานอนุกรรมาธิการฯ 2) นายบัณฑิต อับดุลบุตร 3) อาจารย์อัลอามีน มะแต 4) นางสาวลม้าย มานะการ 5) อาจารย์อลิสา หะสามาะ 6) ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่จำกัดจำนวน ให้ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อเฝ้าติดตามกระบวนการนำวัสดุขุดลอกไปทิ้งและปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ไอ้โง่)
ขอให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอ่าวปัตตานีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการขุดลอกอ่าวอย่างสมเหตุสผล หรือ เป็นกองทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูอ่าวปัตตานี

นายอันวาร์ สาและ สส.จังหวัดปัตตานี กล่าวในฐานะสส.ในพื้นที่ว่า ก่อนหน้านี้ตนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้าน ไอ้โง่ มีมาตั้งแต่ประมาณปี 2554 ก่อนที่จะมีโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี และวันนี้ได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดในทุกๆด้าน ที่ได้นำเรื่องมาร้องเรียนวันนี้ เข้าใจเห็นปัญหาชัดเจน ซึ่งพบว่า ประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ผลกระทบลุกลามบานปลาย กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ การใช้เครื่องมือ”ไอ้โง่” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย แต่กลับไม่มีการบังคับกฎหมายอย่างจริงจังมานาน ต่อจากนี้ตนกับผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่มาในวันนี้ซึ่งมีตำแหน่งทำงานเปณนกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหลายๆด้าน จะนำไปหารือในสภาผู้แทนราษฎร และนำเอาข้อมูลจากทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ที่ได้มาทั้งหมดร่วมกันหาทางออก หาทางช่วยเหลือ นำเสนอเพื่อไปสู่การแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

ด้านนายเศรษฐ อัลยุฟรี่​ นายกอบจ.ปัตตานี​ ได้กล่าวสรุปว่า​ จากการรับฟังปัญหาที่ทุกคนสะท้อนมาในวันนี้​ รู้สึกมีความหวังอย่างยิ่ง​เพราะมีผู้แทนราษฎร​ในฐานะกรรมมาธิการ​สภา​ราษฎร​ หลายๆด้านทั้งด้านกฎหมาย​ การประมง​ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ชาวบ้านเราสามารถเข้าเรียกร้องผ่านช่องทางช่วยเหลือ​ในระดับคณะกรรมาธิการดังกล่าวได้​เข้าถึงมากขึ้น และพร้อมจะติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสส.ชายแดนใต้ทั้งหมดที่มาในวันนี้ต่อไป​ และทุกคนได้รับคำมั่นสัญญาแล้วว่าต้องแก้ปัญหาให้ได้
ในส่วนของจังหวัด​จะให้ร้านค้าผู้ประกอบการทุกร้านที่มีอยู่ ห้ามจำหน่ายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย​ทั้งหมด​ และผู้ประกอบการโรงงานหรือร้านประกอบการต่างๆที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่าว​ จนเป็นปัญหาน้ำเสีย​ สัตว์​เล็กๆต่างๆสูญหายไปจากอ่าว​ฯ ผมจะ ประสานทางฝ่ายป้องกันจังหวัด​ ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันออกไปขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกๆร้าน​ ทุกๆโรงงานให้ความร่วมมือในการจัดการระบบน้ำเสีย​ ไม่ปล่อยน้ำเสียออกมาอีก​ คาดว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด​เช่นกัน ขอให้ประชาชนทุกท่านวางใจได้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น